image
image
image
image
image
چکش پلاستیکی سرب دار HDBM01028

چکش پلاستیکی سرب دار

چکش مکانیکی HRPH8140

چکش مکانیکی

چکش 660 گرمیدم گرد دسته چوبی HBPH04024

چکش 660 گرمیدم گرد دسته چوبی

چکش 660 گرمی دم گرد HBPH08024

چکش 660 گرمی دم گرد

چکش 450 گرمی شناژکاری HCH8816

چکش 450 گرمی شناژکاری

چکش 450 گرمی شناژکاری مگنت دار HCH080116

چکش 450 گرمی شناژکاری مگنت دار

چکش 220 گرمی میخ کش دسته کوتاه HMCH80808D

چکش 220 گرمی میخ کش دسته کوتاه

دسته کوتاه
دسته ضد شوک
بسته بندی: کارتن
چکش مهندسی 2000 گرمی HMH882000

چکش مهندسی 2000 گرمی

چکش دسته فایبر 1500 گرمی HMH881500

چکش دسته فایبر 1500 گرمی

آلیاژ سری چکش: فورج
عملیات حرارتی - فولاد کربن 45
دسته فایبرگلاس - طراحی منحصر به فرد
بسته بندی: کارتن رنگی
چکش دسته فایبر 1000 گرمی HMH881000

چکش دسته فایبر 1000 گرمی

آلیاژسری چکش: فورج
عملیات حرارتی - فولاد کربن
دسته فایبرگلاس - طراحی منحصر به فرد
بسته بندی: کارتن رنگی
چکش مهندس ی500 گرمی HMH080500

چکش مهندس ی500 گرمی

چکش مهندسی300 گرمی HMH880300

چکش مهندسی300 گرمی

چکش مهندس ی100 گرمی HMH880100

چکش مهندس ی100 گرمی

چکش دو شاخه دسته فایبر 450 گرمی HCHS8016

چکش دو شاخه دسته فایبر 450 گرمی

آلیاژ فولاد کربن
دسته فایبر گلاس طراحی منحصربه فرد
بسته بندی : کارتن رنگی
چکش دسته فایبر 200 گرمی HMHS82001

چکش دسته فایبر 200 گرمی

آلیاژ سری: فورج
آلیاژ فولاد کربن
دسته فایبر گلاس طراحی منحصر بفرد
بسته بندی: کارتن رنگی
چکش دسته فایبر 500 گرمی HMH880500

چکش دسته فایبر 500 گرمی

آلیاژسری چکش: فورج
عملیات حرارتی - فولاد کربن 45
دسته فایبرگلاس
طراحی منحصربه فرد
بسته بندی: کارتن رنگی
بالا