image
image
image
image
image
آچار دوسر تخت سایز17*19 موجود در انبار HDSPA17191

آچار دوسر تخت سایز17*19

آچار دوسر تخت سایز16*17 موجود در انبار HDSPA16171

آچار دوسر تخت سایز16*17

آچار دوسر تخت سایز موجود در انبار HDSPA14151

آچار دوسر تخت سایز

آچار دوسر تخت سایز12*13 موجود در انبار HDSPA12131

آچار دوسر تخت سایز12*13

آچار دوسر تخت سایز10*11 موجود در انبار HDSPA10111

آچار دوسر تخت سایز10*11

دریل 10 م م 500 وات سه نظام اتو مات موجود در انبار ED500282

دریل 10 م م 500 وات سه نظام اتو مات

ولتاژ: 240-220 V
50/60 Hz
سرعت: 3300-0 دور در دقیقه
قدرت: 500 W
پیچ کوشتی برقی 10 م م 280 وات موجود در انبار ED2808

پیچ کوشتی برقی 10 م م 280 وات

ولتاژ: 240-220 V
50/60 Hz
سرعت: 750-0 دور در دقیقه
قدرت: 280 W
آچار یکسر رینگ سایز32 موجود در انبار HCSPA321

آچار یکسر رینگ سایز32

آچار یکسر رینگ سایز29 موجود در انبار HCSPA291

آچار یکسر رینگ سایز29

آچار یکسر رینگ سایز موجود در انبار HCSPA241

آچار یکسر رینگ سایز

میکسر 1400 وات 2 دور دیمردار موجود در انبار MX214008

میکسر 1400 وات 2 دور دیمردار

ولتاژ: 240-220 V
50/60 Hz
سرعت: 750-300 / 480-180 دور در دقیقه
قدرت: 1400 W
آچار یکسر رینگ سایز21 موجود در انبار HCSPA211

آچار یکسر رینگ سایز21

آچار یکسر رینگ سایز19 موجود در انبار HCSPA191

آچار یکسر رینگ سایز19

آچار یکسر رینگ سایز14 موجود در انبار HCSPA141

آچار یکسر رینگ سایز14

آچار یکسر رینگ سایز13 موجود در انبار HCSPA131

آچار یکسر رینگ سایز13

مینی فرز 750 وات 115 م م موجود در انبار AG75028

مینی فرز 750 وات 115 م م

ولتاژ: 240-220 V
50/60 Hz
سرعت: 12000 دور در دقیقه
قدرت: 750 W
آچار یکسر جغجغه سایز21 موجود در انبار HCSPAR211

آچار یکسر جغجغه سایز21

آچار یکسر جغجغه سایز19 موجود در انبار HCSPAR191

آچار یکسر جغجغه سایز19

آچار یکسر جغجغه سایز17 موجود در انبار HCSPAR171

آچار یکسر جغجغه سایز17

آچار یکسر جغجغه سایز16 موجود در انبار HCSPAR161

آچار یکسر جغجغه سایز16

بالا