SI016732

هویه تفنگی 90 وات

مدت زمان لازم برای ایجاد گرما: 20 ثانیه
مجهز به پایه نگه دارنده
بسته بندی: پاکت رنگی
بالا