جارو برقی صنعتی

مدلجارو برقی صنعتی دوموتوره آب و خاک 1200 2 وات

کد محصولVC24751

جزئیات محصول
جارو برقی صنعتی

مدلجارو برقی صنعتی آب وخاک 1400 وات

کد محصولVC14301

جزئیات محصول