دریل های سرعتی

مدلدریل پیچ گوشتی 280وات 10میلی متر چپ و راست گرد

کد محصولED2808

جزئیات محصول
ابزارهای شارژی

مدلپیچ کوشتی شارژی 4/8ولت

کد محصولCS0848

جزئیات محصول
ابزارهای شارژی

مدلدریل شارژی 12ولت دوسرعته(لیتیوم

کد محصولCDLI203120

جزئیات محصول
ابزارهای شارژی

مدلدریل شارژی 14/4ولت دوسرعته(لیتیوم)باباطری سامسونگ

کد محصولCDLI218144

جزئیات محصول
ابزارهای شارژی

مدلدریل شارژی 18ولت دو سرعته

کد محصولCDT218180

جزئیات محصول
ابزارهای شارژی

مدلدریل شارژی 12ولت

کد محصولCDT18120

جزئیات محصول
ابزارهای شارژی

مدلدریل شارژی 18ولت

کد محصولCDT08180

جزئیات محصول