نام محصول :
چکش تخریب 2200 وات75 ژول

کد محصول :
PDB22001

مشخصات :


???? :                                            2200 ???
???? ???? :                                    75 ???
????????? :                                     950   ?????? ???????
??? :                                                30 ???????
????? ?????? ???? ?????? ??????? ???? ????? ??? ??? ??
 ????? ?? ???? ???? ????? ??? ???? ?????? ???? ?? ????
???? ???? ??? ??????  ?????


موجود است
وضعیت :

product image
product imageمحصولات جدید