نام محصول :
چکش تخریب 1700وات50 ژول

کد محصول :
PDB17008

مشخصات :


???? :                                            1700 ???
???? ???? :                                  50 ???
????????? :                                    1900  ?????? ???????
??? :                                              16???????
????? ????? ????? 6??? ????? ????????????? ???? ?2???
??? ?????
???? ???? ??? ?????? ????? ?????


موجود است
وضعیت :

product image
product imageمحصولات جدید