نام محصول :
چکش تخریب 1100وات10ژول

کد محصول :
PDB11002

مشخصات :


???? :                                         1100 ???
???? ???? :                                10???
????????? :                                  3000   ?????? ???????
??? :                                             6???????
????? 2??? ??? ?????
???? ???? ??? ?????? ????? ????


موجود است
وضعیت :

product image
product imageمحصولات جدید