نام محصول :
دریل پیچ گوشتی 280وات 10میلی متر چپ و راست گرد

کد محصول :
ED2808

مشخصات :

???? :                                             280 ???
???? ?? ???? :                                  0/8-10???? ???
??? ?????? ???? :                             350-1200   ??? ???????
?????? ???? ?????:                          10???? ???
??? ??? ???? ????? :                       25???? ???
???????????:                                   1-16
???? ????  ?? ???? ????


موجود است
وضعیت :

product image
product imageمحصولات جدید