نام محصول :
پیچ کوشتی شارژی 4/8ولت

کد محصول :
CS0848

مشخصات :

 ?????  :                                  4/8 ???
 ???? ?????? ???? :                 190  ??? ?? ?????
 ??????? ??????:                       3/7 ????? ???
???? ???? :                            5-7 ????
????? ????LED ?3??? ????? ????? ??????? ???? ???? ????
????? ??????? ?????
???? ???? ??? ?????? ????
                       


موجود است
وضعیت :

product image
product imageمحصولات جدید